Rozrywka online to łatwy sposób na oderwanie się od rutyny - Ice Casino

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konkurs rysunkowy dla najmłodszych.

UWAGA NAJMŁODSI! Zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w konkursie rysunkowym!

Znajdźcie wolny czas i wyślijcie nam na klubowego maila pracę pt. „Jak Twoje ulubione postacie z bajek grałyby w piłkę nożną?”

Na Wasze rysunki czekamy do 4 listopada! Najlepsze oczywiście nagrodzimy naszymi gadżetami.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest KSPN Pogoń Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Baczyńskiego 13.
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
3. Fundatorem nagrody jest KSPN Pogoń Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Baczyńskiego 13.
4. Nagrodę otrzymają osoby wybrane przez organizatora konkursu. Każda z nagrodzonych osób otrzyma tylko jedną z nagród.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
6. Termin konkursu: od 28.10.2019 do 04.11.2019
7. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście na dyżurze koordynatora lub zostanie przekazana przez trenera.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.kspn.pl.
11. Organizator ma prawo do publikacji prac na swoich portalach społecznościowych i stronie www.kspn.pl.

INNE WPISY

Dziś 11 urodziny obchodzi

Kacper Byj

F
F
?