Rozrywka online to łatwy sposób na oderwanie się od rutyny - Ice Casino

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zawiadomienie.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Osiedlowego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Pogoń – Skotniki. 

Działając jako Zarząd Osiedlowego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Pogoń – Skotniki z siedzibą w Krakowie, ul. Baczyńskiego 13, 30-394 Kraków, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000047261 (zwanego dalej „Stowarzyszenie”), w odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia, niniejszym zwołujemy na dzień 7 grudnia 2022 roku na godzinę 20:00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali konferencyjnej w ośrodku sportowym J&J Sport Center, przy ul. Winnickiej 40, 30-394 Kraków (zwane dalej „Zebranie”).

Porządek obrad Zebrania jest następujący: 

 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Podsumowanie mijającej kadencji Zarządu Stowarzyszenia,
 5. Wybory komisji skrutacyjnej,
 6. Wybory Zarządu Stowarzyszenia,
 7. Wybory Komisji Rewizyjnej,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia,
 10. Wolne wnioski,
 11. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 

INNE WPISY

Dziś 14 urodziny obchodzi

Szymon Ślósarczyk

Dziś 15 urodziny obchodzi

Stanisław Knytel

F
F
?