Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Zapisy na letnie obozy wydłużone!

Dobrych informacji dotyczących letnich zgrupowań ciąg dalszy. Znamy już szczegółowe wytyczne do organizacji obozów i jesteśmy prawie pewni, że będziemy w stanie utrzymać wszystkie ustalone wcześniej warunki wyjazdów!
Dlatego ostatecznie potwierdzamy terminy oraz miejsca wyjazdów i zapewniamy, że obozy będą spełniać wszelkie kryteria bezpieczeństwa.

Tym samym dajemy Wam jeszcze trochę czasu i wydłużamy zapisy oraz wpłaty zaliczek do 15 czerwca. Zachęcamy do zgłoszeń – na wszystkie zgrupowania są jeszcze wolne miejsca.

Prezentujemy wybrane obostrzenia zaprezentowane przez GIS, MZ i MEN:
– konieczność wypełnienia przez opiekunów przed wyjazdem pisemnego oświadczenia (w nim potwierdzenie braku objawów chorobowych, braku kontaktu z osobą podejrzewaną o zakażenie w ciągu ostatnich 14 dni przed wypoczynkiem, zobowiązanie o konieczności odebrania dziecka w ciągu 12 godzin od pojawienia się ewentualnych objawów chorobowych)
– konieczne jest zaopatrzenie uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku
– organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę
– przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie
– jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku)
– dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami (dezynfekcja dłoni, maseczki)
– zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru
– zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność
– Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).
– w miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej kadry powyżej 60. roku życia. W przypadku występowania u kadry wcześniejszych chorób lub chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy podczas wypoczynku.

Szczegółowe wytyczne można znaleźć tutaj – Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży

INNE WPISY

F
F
?