Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Polityka ochrony dzieci KSPN Pogoń Kraków.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników KSPN Pogoń Kraków jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. W KSPN Pogoń Kraków traktujemy dziecko z szacunkiem oraz uwzględniając jego potrzeby.

Wprowadziliśmy i wdrażamy w akademii „Politykę ochrony dzieci”. Jest to dokument wewnętrzny, ustanowiony przez pracowników KSPN Pogoń Kraków, zawierający zasady zapewniania dzieciom bezpieczeństwa i postępowania w przypadku zagrożenia.

Spisanie w jednym miejscu zasad tworzenia w KSPN Pogoń Kraków bezpiecznego dla dzieci środowiska, a także ustanowienie zrozumiałej i obowiązującej wszystkich członków personelu procedury interwencji wewnętrznej i zewnętrznej umożliwiają szybkie reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa dobrostanu dzieci, a także pomagają w spełnianiu prawnych wymogów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

INNE WPISY

F
F
?