Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Co zyskają rodzice dzięki Programowi Certyfikacji PZPN?

Do końca czerwca trwał nabór wniosków od szkółek piłkarskich i ich oddziałów w Programie Certyfikacji PZPN. Brązowa, srebrna lub złota gwiazdka, która zostanie przyznana szkółce, będzie informacją dla rodzica, że zapisując tam swoje dziecko podjął właściwą decyzję. KSPN Pogoń Kraków został wybrany do programu pilotażowego już z początkiem bieżącego roku. Będziemy starać się o najwyższą – złotą kategorię.

Szkółki z nadanym przez PZPN certyfikatem to elita. By uzyskać brązową, srebrną lub złotą gwiazdkę, trzeba spełnić szereg kryteriów kluczowych z punktu widzenia rodziców młodych piłkarek i piłkarzy. Dokument ten to potwierdzenie najwyższych standardów, bezpieczeństwa oraz odpowiedniej jakości szkolenia. Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to przede wszystkim pewność, że Wasze dziecko trenuje w najlepszych warunkach.

Wszystkie dzieci szkolące się w certyfikowanych szkółkach muszą być objęte profesjonalną opieką medyczną oraz ubezpieczeniem na wypadek kontuzji. To niezwykle istotne w przypadku poważniejszych urazów, których leczenie oraz późniejsza rehabilitacja młodego sportowca mogą nadszarpnąć domowy budżet. Ubezpieczenie znacznie zmniejsza takie ryzyko. Treningi w certyfikowanej szkółce to także gwarancja zajęć pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, bezpiecznej infrastruktury i zapewnienia dzieciom odpowiedniego sprzętu treningowego.

Program Certyfikacji daje rodzicom dostęp do wyszukiwarki szkółek, które mogą pochwalić się certyfikatem oraz możliwość przekazania informacji zwrotnej dotyczącej działań danego podmiotu szkoleniowemu. Dzięki systemowi informatycznemu przeznaczonemu do administrowania szkółką, rodzice mogą na bieżąco pozyskiwać informacje o planie treningów swojego dziecka oraz śledzić karierę swojego dziecka dzięki profilowi zawodnika. Młodzi zawodnicy trenujący w szkółce wyróżnionej srebrną lub złotą gwiazdką mają też większe szanse na grę. Szkółki takie są bowiem zobowiązane do organizowania turniejów.

W celu utrzymania najwyższych standardów organizacyjnych i szkoleniowych Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich nakłada na szkółki piłkarskie szereg obowiązków oraz wymagań w celu spełniania warunków otrzymania Certyfikatu PZPN. Po uzyskaniu Certyfikatu PZPN szkółka piłkarska musi przestrzegać warunków i kryteriów programu, by utrzymać Certyfikat przez cały okres, na który został przyznany. Nadzór nad certyfikowanymi szkółkami piłkarskimi sprawuje PZPN poprzez zespół osób monitorujących szkółki piłkarskie. Wizyty kontrolne w szkółkach PZPN przeprowadza z własnej inicjatywy w dowolnie wybranym momencie, jednak ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na przeprowadzenie kontroli, mogą być uwagi i zgłoszenia rodziców dzieci trenujących w certyfikowanych szkółkach piłkarskich. Jeżeli rodzice zauważą odstępstwa od zasad oraz kryteriów, jakie powinny być spełnione przez certyfikowaną szkółkę piłkarską, mają prawo zgłosić swoje uwagi do PZPN pod adres e-mail wsparcie@pzpn.pl. Zgłoszenia pozostają anonimowe. Nadesłane uwagi i zgłoszenia zostaną uważnie sprawdzone przez osoby monitorujące w czasie wizyt kontrolnych w szkółce piłkarskiej lub mogą nawet stać się bezpośrednim powodem wysłania osoby monitorującej na kontrolę.

Jakie uwagi mogą zgłaszać rodzice do PZPN? Przede wszystkim czy dziecko zostało potwierdzone w szkółce piłkarskiej i przypisane do drużyny. Także czy na zajęciach treningowych uczestniczy odpowiednia dla poziomu Certyfikatu PZPN liczba dzieci w stosunku do liczby trenerów prowadzących zajęcia. Czy trener lub trenerzy, którzy prowadzą zajęcia na treningu są członkami sztabu szkoleniowego drużyny i czy posiadają odpowiednie licencje a także czy trening odbywa się na boisku wcześniej wskazanym przez administratora szkółki. Uwagi wymaga fakt czy trenerzy sprawdzają obecność na zajęciach oraz czy zajęcia odbywają się punktualnie i w określonym przedziale czasowym a także w związku z tym czy szkółka uprzedza rodziców o zmianach miejsca lub godziny treningów, zmiany trenerów prowadzących zajęcia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Zgłoszeniu podlegają także uwagi dotyczące tego czy szkółka udostępnia zawodnikom sprzęt treningowy zgodnie z wymaganiami programu certyfikacji i czy zawodnicy mają dostęp do szatni i zaplecza sanitarnego w czasie treningów. W naszym przypadku (jako akademii ubiegającej się o złoty certyfikat ) również czy w przypadku kontuzji lub drobnych urazów szkółka zapewnia zawodnikom dostęp do lekarza medycyny sportowej i fizjoterapeuty.

Więcej informacji na temat Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich można znaleźć na stronie: www.laczynaspilka.pl/certyfikacja. Ewentualne pytania dotyczące programu można kierować do Działu Wsparcia PZPN: wsparcie@pzpn.pl tel. (22) 732 122 222.

INNE WPISY

Dziś 18 urodziny obchodzi

Tomasz Strach

F
F
?