Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

BADANIA LEKARSKIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu sportowym (treningach, meczach i innych zajęciach ruchowych) jest posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej.

Badania można wykonywać dowolną drogą:

 • na NFZ
 • prywatnie
 • prywatnie we współpracy naszej akademii z firmą Health Sport Management

Każda forma ma swoje plusy i minusy, wyboru dokonują rodzice zawodników.

——————–

W przypadku wybrania badań prywatnych we współpracy naszej akademii z firmą Health Sport Management najbliższy termin badań to:

23 lutego w godz. 8:30-11:30

Zapisu można dokonać tylko i wyłącznie mailowo na adres: badania.lekarskie@kspn.pl, zawierając w treści proponowaną godzinę obecności na badaniach, zakres badań (okres badawczy), numer Pesel i numer kontaktowy.

Na zgłoszenie odpowiadamy jedynie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc. Osoby, które nie otrzymają informacji zwrotnej są zakwalifikowane na badania w godzinach zbliżonych do tych, które podały w zgłoszeniu. Szczegółowa lista z godzinowymi terminami pojawia się na naszej stronie dzień przed terminem w porze wieczornej.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany proponowanej przez Państwa godziny badania celem najbardziej sprawnego procesu przeprowadzenia badań tego dnia.

Badania odbywają się w Centrum Medycznym Ortotop, przy ul. Ludwinowskiej 11.

Koszt i zakres badań:

I okres badawczy (badania wstępne, badania co 24 miesiące): 200 zł

 • orzeczenie lekarza sportowego
 • EKG
 • konsultacja laryngologiczna
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja ortopedyczna
 • badania laboratoryjne (krew, mocz, glukoza)
 • przegląd stomatologiczny

II okres badawczy (po 6 msc. od pierwszego okresu): 60 zł

 • orzeczenie lekarza sportowego

III okres badawczy (po 12 msc. od pierwszego okresu): 100 zł

 • orzeczenie lekarza sportowego
 • EKG
 • badania laboratoryjne (krew, mocz, glukoza)

IV okres badawczy (po 18 msc. od pierwszego okresu): 60 zł

 • orzeczenie lekarza sportowego

Płatne w dniu badań na miejscu. Obowiązkowo należy posiadać próbkę moczu dziecka z dnia badania (w specjalnym pojemniku / probówce) – dotyczy I i III okresu badawczego. Prosimy, by dzieci, które będą miały przeprowadzane badania laboratoryjne były na czczo lub po bardzo lekkim śniadaniu na minimum 1,5 h przed badaniem analitycznym krwi.

F
F
?