Proces szkoleniowo-wychowawczy.

Szkolenie w Krakowskiej Szkole Piłki Nożnej POGOŃ jest prowadzone na zasadach w pełni profesjonalnych, a zarazem bardzo przyjaznych zawodnikom i ich rodzicom. Zgodnie z zamierzeniem jest to zupełnie nowatorskie spojrzenie na trening dzieci i młodzieży, z równoczesnym uwzględnieniem prawidłowego, wysokiej jakości szkolenia piłkarskiego, ale także aspektu wychowawczego i społecznego.

W naszym unikatowym programie szkoleniowym korzystamy z najlepszych europejskich wzorców – niemieckich, hiszpańskich i holenderskich. Nie zamykamy się również na ważne polskie wytyczne – unifikację szkolenia oraz Narodowy Model Gry.

 

Wartości wyciągnięte z poszczególnych systemów to:

 • nastawienie zajęć na nauczanie i doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie szeroko pojętego panowania nad piłką i wygrywania pojedynków 1×1
 • miejsce na kreatywność, własny pomysł młodego gracza
 • istotna rola treningu motorycznego i innych aspektów szkolenia – wiedza taktyczna, rozwój psychiki, właściwe żywienie, profilaktyka urazów
 • szczegółowe wdrażanie i kontrola planów treningowych (wytyczne, cele dla każdej kategorii wiekowej)
 • usystematyzowanie każdej jednostki treningowej
 • daleko posunięta indywidualizacja zajęć (max. 12 zawodników na jednego trenera)

 

Kluczowymi aspektami procesu szkoleniowego w KSPN POGOŃ KRAKÓW są:

 • brak jakiejkolwiek selekcji
 • autentyczny brak presji wynikowej
 • radość i zadowolenie dziecka jako najwyższa wartość
 • nacisk na indywidualne mistrzostwo techniczne
 • uwydatnienie roli motoryki (w grupach młodszych głównie: zdolności koordynacyjne, zwinność, gibkość, szybkość; w grupach starszych również wytrzymałość, siła)
 • szeroki sztab szkoleniowy złożony ze specjalistów (dietetyk, psycholog sportowy, trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta)
 • zwracanie uwagi od początku na dobre nawyki podczas gry
 • korzystanie z nowoczesnych metod treningowych (np. propriocepcja, stabilizacja)
 • I trener i II trener na każdym treningu
 • równomierna praca ze wszystkimi zawodnikami, niezależnie od ich aktualnego poziomu sportowego
 • grupy szkoleniowe liczące max. 25 zawodników, podzielone rocznikowo (po przekroczeniu liczby 25 zawodników, otwarcie kolejnej grupy)
 • udział w wybranych turniejach krajowych i zagranicznych (w tym wielkich, międzynarodowych rozgrywkach)
 • organizacja obozów, campów piłkarskich i półkolonii
 • organizacja uznanych ogólnopolskich turniejów, w tym bezpunktowych dla najmłodszych
 • współpraca z uznanymi klubami

Drugim z podstawowych zadań całego procesu jest oddziaływanie społeczno – wychowawcze. Jego głównym punktem jest przede wszystkim uściślenie współpracy w wychowaniu na linii klub-rodzice-dzieci. Bardzo ważne w tym względzie jest kształtowanie u dzieci i młodzieży pozytywnych postaw życiowych poprzez sport i rywalizację fair-play. Temat czystej, sprawiedliwej i uczciwej gry jest jednym z najważniejszych podejmowanych podczas zajęć. Same jednostki treningowe są zdyscyplinowane według zasady „trener pokazuje i tłumaczy – zawodnicy słuchają”. Dzieci mają wyznaczone przerwy, podczas których się nawadniają i odpoczywają, a bierny czas na zmianę ćwiczenia (często tracony podczas treningów piłkarskich) jest maksymalnie skrócony. Dzięki temu młodzi piłkarze mogą w najwyższym stopniu wykorzystać każdą jednostkę treningową.

Do procesu szkoleniowo-wychowawczego wprowadzony został przejrzysty system nagród i kar, które zapisane są w regulaminie Akademii. Krakowska Szkoła Piłki Nożnej POGOŃ postawiła sobie za zadanie również społeczne uwrażliwianie dzieci i młodzieży poprzez udział w akcjach społecznych i charytatywnych. Niezwykle istotna dla procesu wychowawczego stała się daleko idąca integracja zawodników, wspomagana m.in. poprzez zwiększoną ilość zadań grupowych czy wspólnie wykonywanych ćwiczeń wspomagających podczas treningów.

Ponadto zaproponowany został zupełnie nowatorski pomysł na zacieśnianie rodzinnych więzi i ogólną integrację wewnątrz Akademii poprzez np. wspólne wycieczki (dzieci, rodzice, trenerzy) do istotnych geograficznie i historycznie miejsc naszego kraju.

 
Proces szkoleniowo – wychowawczy jest także wspierany poprzez różnego rodzaju środki i pomoce, m.in.:

 • wypożyczanie ubioru sportowego zawodnikom (dres, 2 stroje treningowe, strój meczowy na rozgrywki)
 • korzystanie z wysokiej jakości sprzętu treningowego (znaczniki, pachołki, tyczki, płotki, lejbiki, piłki gimnastyczne, gumy, poduszki sensomotoryczne)
 • udostępnianie rodzicom i dzieciom książek dydaktycznych z zakresu piłki nożnej do indywidualnego korzystania (w formie mini-biblioteki)
 • wykorzystanie licznych materiałów szkoleniowo-dydaktycznych (płyty CD, DVD) głównie podczas zajęć teoretycznych (przede wszystkim atrakcyjne materiały filmowe)
 • sporty uzupełniające (gimnastyka, taniec, boks, judo, wspinaczka, zajęcia ogólnorozwojowe)
 • treningi motoryczne (“wstawki” motoryczne w treningu piłkarskim oraz oddzielne zajęcia dodatkowe)
 • treningi bramkarskie
 • wizyty i/lub wspólne treningi ze znanymi osobami ze świata sportu (m.in. piłkarze, trenerzy)
 • rozwinięty monitoring lekarski (badania u lekarzy medycyny sportowej plus ewentualne dodatkowe konsultacje)
 • treningi indywidualne doszkalające dla zainteresowanych