Półkolonie piłkarskie KSPN POGOŃ – KARTY KWALIFIKACYJNE

Poniżej zamieszczamy karty kwalifikacyjne dla uczestników wakacyjnych półkolonii z KSPN POGOŃ

Kartę kwalifikacyjną należy wydrukować (forma dowolna, najważniejsze by zawarte były wszystkie trzy strony), a następnie wypełnić w odpowiednich, przeznaczonych dla opiekuna miejscach i podpisać.

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy zabrać ze sobą pierwszego dnia półkolonii i jeszcze przed jej rozpoczęciem przekazać kierownikowi wypoczynku.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (półkolonia KSPN POGOŃ 30.07-03.08.2018)

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (półkolonia KSPN POGOŃ 6-10.08.2018)

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (półkolonia KSPN POGOŃ 13-17.08.2018)

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (półkolonia KSPN POGOŃ 20-24.08.2018)

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (półkolonia KSPN POGOŃ 27-31.08.2018)

Rodzice, których dzieci będą odbierane z półkolonii przez inne osoby niż oni sami, muszą również złożyć u wychowawców upoważnienie dla osób odbierających dziecko. Upoważnienie może być wypisane w dowolnej formie, ale muszą się na nim znaleźć obowiązkowo następujące elementy:

  • kto upoważnia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL)
  • kogo upoważnia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL)
  • w jakim zakresie (określić, że chodzi o odbiór dziecka, w tym miejscu imię, nazwisko, numer PESEL dziecka; z półkolonii KSPN POGOŃ w dniach ….)
  • własnoręczny podpis osoby upoważniającej
  • data i miejsce sporządzenia upoważnienia