GRAFIK TRENINGÓW SIERPIEŃ 2018.

W sierpniu podobnie jak w latach poprzednich po uzyskaniu informacji od Państwa ułożony został harmonogram treningów grup łączonych, który prezentujemy poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jeszcze raz przypominamy również, że sierpień jest miesiącem pełnopłatnym. Wpłaty dokonane w lipcu zostały uznane na poczet zaległości lub przesunięte właśnie na sierpień.

NAWAŁKA BŁA-

SZCZYKO-

WSKI

MILIK PAZDAN KRYCHO-WIAK LEWA-

NDO-

WSKI

MŁ-

ODZICY

FABIAŃSKI RYBUS GLIK PISZCZEK KAPU-

STKA

GROSI-

CKI

ROCZNIK 2013 JĘDRZE-JCZYK BORUC ZIELIŃ-

SKI

Trener: W.Migdał M.Żurek P.Kamiń-ski S.Żura-

wiecki

M.Kacz-maryk M.Kacz-maryk B.Jew-strat
II trener: B.Jewstrat T.Karpierz P.Madej M.Tomala P.Madej P.Kamiń-ski M.To-mala
III trener: T.Karpierz
PONIE-DZIA-ŁEK 17:00-18:15 17:00-

18:30

17:00-18:30 19:00-20:30 19:00-20:30
J&J BOISKO 1/3 J&J BOISKO

1/3

POGOŃ J&J BOISKO

1/3

POGOŃ
WTOREK 18:45-20:15 17:00-18:15 17:00-

18:30

J&J BOISKO 1/3 J&J BOISKO 1/3 J&J BOISKO

1/3

ŚRODA 17:00-18:15 17:00-

18:30

19:00-

20:30

18:45-20:15
J&J BOISKO 1/3 J&J BOISKO

1/3

J&J BOISKO

1/3

J&J BOISKO 1/3
CZWAR-TEK 17:00-

18:30

18:45-20:00
J&J BOISKO

1/3

J&J BOISKO 1/3
PIĄTEK 17:00-18:30 17:00-

18:30

19:00-

20:30

18:30-20:00
J&J BOISKO 1/3 POGOŃ POGOŃ J&J BOISKO 1/3